In Tencent Weibo, talk and listen to the world.

曾伟 (@q118328206)

长微博

肺腺癌晚期患者五个月蜂疗成效

 蜂疗50天左右,症状改善明显,体重增加10斤,同时蜂疗减少了化疗的副作用。。。
http://safejmp.com/?appid=159&token=6b34593cb3a38694&ts=1586435579&url=http%3A%2F%2Fblog.sina.com.cn%2Fs%2Fblog_8848482b0102wu89.html