This is 龙岩学院's Tencent Weibo homepage. Follow now!

龙岩学院 收听

提供校园信息和资讯,为师生服务等

奇迈客家文化讲堂 | 第八讲 龙岩客家非物质文化遗产

2017-07-09
135editor.com" data-role="outer" style="max-width: 100%; line-height: 25.6px; font-family: 微软雅黑; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">

奇迈客家文化讲堂第八讲开讲啦!

主讲人:闽台客家研究院兼职研究员

经济与管理学院党委书记、副教授   戴腾荣

http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/UyZ76DvRvcOXOFHiaV6ZkOn5rsAoPGUoWhQ7IVyY4qItbXBsL3O5zbf8keGt5kiclDZeLBMGNrUjIJ5qxS7tq09A/0?wx_fmt=png"); background-size: 100%; background-position: 0% 0%; background-repeat: no-repeat; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">


135editor.com" data-role="outer" style="max-width: 100%; line-height: 25.6px; font-family: 微软雅黑; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">


讲座完整视频

↓↓↓
                                                    
讲座PPT

正在加载...

扫描二维码关注龙岩学院官方微信账号