This is 福建人民出版社's Tencent Weibo homepage. Follow now!

福建人民出版社 收听

福建人民出版社官方微博

配套语文课改,为名著疯狂打call!

2017-09-25

xiumi.us">
xiumi.us">

003kPVgS2rCfR4.jpg" audiourl="http://ws.stream.qqmusic.qq.com/C100003zogqw2MojRL.m4a?fromtag=46" music_name="美若黎明" singer="李健 - 李健" play_length="266000" src="/cgi-bin/readtemplate?t=tmpl/qqmusic_tmpl&singer=%E6%9D%8E%E5%81%A5%20-%20%E6%9D%8E%E5%81%A5&music_name=%E7%BE%8E%E8%8B%A5%E9%BB%8E%E6%98%8E">


福建人民出版社为你倾情打造——


xiumi.us">
xiumi.us">


xiumi.us">

新学期

xiumi.us">


xiumi.us">

课本来了!


xiumi.us">

爸爸妈妈们,你们发现了吗?


xiumi.us">
xiumi.us">
xiumi.us">
xiumi.us">

改革


xiumi.us">

语文

xiumi.us">


xiumi.us">
xiumi.us">

提高

xiumi.us">

阅读

xiumi.us">

正在加载...

扫描二维码关注福建人民出版社官方微信账号