This is 潍坊新闻网's Tencent Weibo homepage. Follow now!

潍坊新闻网 收听

速看!鸢飞路南段自10月15日起封闭修路,请注意绕行

2017-10-11


xiumi.us" style="max-width: 100%;box-sizing: border-box;color: rgb(62, 62, 62);font-size: 16px;line-height: 25.6px;white-space: normal;widows: 1;word-wrap: break-word !important;">
http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/v4vz52CcB10ia380Zdp8rBubibsjFBSY3up3MAXMsbDiaLQmvGpqyenWu8Q1fGCOLVaNfMxoJ0dE05agGajht3UicA/0" style="border-style: solid;-webkit-border-image: url(http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/v4vz52CcB10ia380Zdp8rBubibsjFBSY3up3MAXMsbDiaLQmvGpqyenWu8Q1fGCOLVaNfMxoJ0dE05agGajht3UicA/0) 25 fill stretch;background-color: rgb(255, 255, 255);color: rgb(51, 51, 51);border-width: 15px;padding: 5px 10px;">

公告


根据全市城市重点工程计划安排,鸢飞路(清溪街至宝通街段)高温水供热主管道将进行建设安装施工。施工时间为:2017年10月15日至2018年1月15日,在此期间,将对鸢飞路(清溪街至宝通街)东侧、清溪街(鸢飞路口向东200米)南侧进行封闭施工。敬请行经车辆注意或提前选择绕行。

xiumi.us" style="max-width: 100%;box-sizing: border-box;color: rgb(62, 62, 62);font-size: 16px;line-height: 25.6px;white-space: normal;widows: 1;word-wrap: break-word !important;">

xiumi.us" style="max-width: 100%;box-sizing: border-box;color: rgb(62, 62, 62);font-size: 16px;line-height: 25.6px;white-space: normal;widows: 1;word-wrap: break-word !important;">

潍坊市公安局交通警察支队
潍坊民生热电控股有限公司
2017年10月9日


正在加载...

扫描二维码关注潍坊新闻网官方微信账号