This is 云南共青团's Tencent Weibo homepage. Follow now!

云南共青团 收听

父亲节丨你是否欠他一次告白

2017-06-18

xiumi.us">


xiumi.us">
http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_gif/5wKb3olW1bunDy3DfV37jXUrfKgfh4iammKu1lJiaLK4q9Pxnc1Qf7KksqSMRynVTIQwSavYrpPaz2B7Y1IopgXw/s640?); background-size: cover; background-position: 50% 50%; background-repeat: no-repeat;">
xiumi.us">
xiumi.us">


xiumi.us">
xiumi.us">
xiumi.us">
003Wo8jn2xZexC.jpg" audiourl="http://ws.stream.qqmusic.qq.com/C100000kJyuz4XCoOT.m4a?fromtag=46" music_name="父亲写的散文诗" commentid="3413191006" singer="李健 - 歌手 第8期" play_length="318000" src="/cgi-bin/readtemplate?t=tmpl/qqmusic_tmpl&singer=%E6%9D%8E%E5%81%A5%20-%20%E6%AD%8C%E6%89%8B%20%E7%AC%AC8%E6%9C%9F&music_name=%E7%88%B6%E4%BA%B2%E5%86%99%E7%9A%84%E6%95%A3%E6%96%87%E8%AF%97">
xiumi.us">
xiumi.us">
xiumi.us">
xiumi.us">
xiumi.us">

他从你降生那一天,

看到你的第一眼起就笑得合不拢嘴,

正在加载...

扫描二维码关注云南共青团官方微信账号