This is 西安医学院's Tencent Weibo homepage. Follow now!

西安医学院 收听

毕业季 醉青春

2017-06-23

0005A85z0jHEzi.jpg" audiourl="http://ws.stream.qqmusic.qq.com/C100000Q3vqG3GaDXl.m4a?fromtag=46" music_name="最初的梦想" commentid="1791943849" singer="范玮琪 - 最初的梦想" play_length="296000" src="/cgi-bin/readtemplate?t=tmpl/qqmusic_tmpl&singer=%E8%8C%83%E7%8E%AE%E7%90%AA%20-%20%E6%9C%80%E5%88%9D%E7%9A%84%E6%A2%A6%E6%83%B3&music_name=%E6%9C%80%E5%88%9D%E7%9A%84%E6%A2%A6%E6%83%B3">

xmyeditor.com" class="_xmyeditor" data-tools="小蚂蚁编辑器" powered-by="xmyeditor.com">
xmyeditor.com">
xmyeditor.com">

每逢毕业季,时光就像撒开了腿的少年,热情奔放却也伤感迷茫。

xmyeditor.com">

欢呼,雀跃,拥抱,站在人生的阶梯上和过去告别;挥手,落泪,转身,站在时光的渡口走向未来。

xmyeditor.com">

xmyeditor.com" powered-by="xmyeditor.com">
xmyeditor.com">
xmyeditor.com" powered-by="xmyeditor.com">
xmyeditor.com">
xmyeditor.com">
xmyeditor.com">
http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/H8ktlo8QDM57ib8y95jfxkmiaxWSZv7cJVJvH7GdC8utcojBbShTQicNMxnLPic2wh0xwClv03FhvgLXdQqHSIoP5A/0?wx_fmt=jpeg"); background-size: 100%; background-position: 0px 50%; background-repeat: no-repeat;" powered-by="xmyeditor.com">

xmyeditor.com">1

xmyeditor.com">

xmyeditor.com">我们的故事

   

醉青春,这一刻,且让时光走慢一些,让这告别的忧伤走的缓慢一些。让每一个拥抱都充满理解和谅解,让每一次挥手都充满真心和祝福。曾经勾肩搭背走向篮球场,曾经你追我赶在校园追逐……


留下最美回忆

xmyeditor.com" class="_xmyeditor" data-tools="小蚂蚁编辑器" powered-by="xmyeditor.com">
xmyeditor.com">
xmyeditor.com">
xmyeditor.com">
xmyeditor.com">

xmyeditor.com">


xmyeditor.com">
xmyeditor.com">

xmyeditor.com">

xmyeditor.com" class="_xmyeditor" data-tools="小蚂蚁编辑器" powered-by="xmyeditor.com">
xmyeditor.com">
xmyeditor.com">
xmyeditor.com">
xmyeditor.com">
正在加载...

扫描二维码关注西安医学院官方微信账号